our journey into the world of bookbinding

We have books! / Tenim llibres!

Tenim llibres i llibretes disponibles per arribar a una nova llar i ser utilitzats. A canvi, només demanem els costos d’enviament i la voluntat. Posa’t en contacte amb nosaltres a info @ edicionscottonflower.com

*

We have books available if you are interested for the cost of shipping and whatever else you have to offer. Contact us at info @ edicionscottonflower.com

small Dos-à-dos« Petita llibreta dos a dos (uns 6,5 x 6,3 cm)

Inclou un marcapàgines i dos costats amb fulls en blanc
Reciclatge: els fulls vénen del contenidor de paper d’una impremta

« Small dos a dos notebook (about 6.5 cm x 6.3cm)

Includes a bookmark and two sides with blank pages
Upcycled: Pages come from a printer’s dumpster

*

Els elefants són grans!Petita llibreta amb enquadernació japonesa
i elefant  (uns 9,8 x 7,8 cm) »

20 pàgines de cartolina setinada blanca, enquadernació molt rígida (no s’obre del tot)
Reciclatge: la portada era una postal, les pàgines retalls d’impremta, l’elefant trobat

Small stab-stitched notebook with elephant (about 9.8 cm x 7.8 cm) »

20 pages of glossy thin cardstock, tightly bound (doesn’t open flat)
Upcycled: the cover was a postcard, the pages a printer’s offcuts, the elephant a found object

*

Our very first book "collection"?« Petites llibretes amb enquadernació japonesa(uns 9,8 x 7,8 cm)

20 pàgines de cartolina setinada blanca, enquadernació molt rígida (no s’obre del tot)
Reciclatge: les portades eren postals, les pàgines retalls d’impremta, juntes o per separat. Encara disponibles: numerades d’esquerra a dreta, de dalt a baix: 2, 3, 4, 5, 6, 8

« Small stab-stitched notebooks(about 9.8 cm x 7.8 cm) »

20 pages of glossy thin cardstock, tightly bound (doesn’t open flat)
Upcycled: the cover was a postcard, the pages a printer’s offcuts, they go together or separetely. Are still available: numbered left to right, top to bottom: 2, 3, 4, 5, 6, 8

*

Our first hardcover book!Llibreta mitjana de tapa dura (11,5 x 15 cm) »

Llibreta de fulls blancs de 80g/m2, tenen diverses marques d’impremta a l’atzar
El bloc està una mica tort respecte de la tapa, però és molt sòlid.
Reciclatge: coberta amb imatge d’un catàleg, paper de restes d’impremta

Medium sized hardcover notebook (11.5 cm x 15 cm) »

White office  paper notebook , the pages have some printer’s tests, callibration marks, etc., randomly.
The book block is a little skewed in relation to the cover, but it is very solid.
Upcycled: pages from print shop’s leftovers, cover is a catalogue’s image

Advertisements

Leave us a comment, reply, note... :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s